Saanen melkbok ooitjies

by Basie Pienaar
(Heilbron, / Vrystaat)

Top gehalte melkbok ooitjies (+- 8maande oud). Loop al van einde Februarie by ram.

R2500 stuk + btw. Om uit te soek.
Kudde het in 2015 'n vyfling opgelewer

Kontak Basie Pienaar: 082 555 7158

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Goats For Sale.